Основи правознавства

Scientia juris dignissima est. – 
Знання права заслуговує найвищої шани. 
                     Ульпіан -  давньоримський юристУрок "Права і свободи людини"
"Історія прав людини"Картинки по запросу правознавства 9 клас схеми
Картинки по запросу правознавства 9 клас схеми

Чому важливо вивчати правознавство?

5 ПРИЧИН ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРАВОЗНАВСТВА :
  1. 1.ОЦІНКА ВЛАСНОЇ ПОВЕДІНКИ Й ПОВЕДІНКИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ З ПОГЛЯДУ ЇЇ ПРАВОМІРНОСТІ   
  2. 2.УСВІДОМЛЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ, НЕПРИМИРЕННІСТЬ ДО ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
  3. 3.УМІННЯ АНАЛІЗУВАТИ СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ, КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВОВИМИ АКТАМИ, ЮРИДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ 
  4. 4.НАБУТТЯ НАВИЧОК ДІЯТИ ЗГІДНО З НОРМАМИ ПРАВА У КОНКРЕТНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
  5. 5.ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
СУСПІЛЬСТВУ НЕ ПІДНЯТИСЯ НА ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ, ПОКИ  БУДЕ НИЗЬКИМ РІВЕНЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ.


ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЦИФР

               
 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
16 років — вік,з якого настає юридична відповідальність.
15 діб — термін адміністративного арешту.
2 міс. — термін виправних робіт
20 — відсоток заробітку, який перераховують державі.
До 3 років — позбавлення спеціального права.
20-60 годин — термін громадських робіт для неповнолітніх (призначає суд)
 15 днів — термін,протягом якого розглядається справа про адміністративне правопорушення
3 години — захід адміністративного припинення (затримання з метою припинення правопорушень).
 Не пізніше 2 місяці в з дня вчинення — може бути накладено адміністративне стягнення

                    ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
5 років — необхідний термін проживання в Україні для
                  прийняття до громадянства.

2 роки — термін проживання для осіб,що одружені з
                  громадянами України,необхідний для прийняття
                  до громадянства України

14 років — вік, з якого неповнолітній може вирішувати
                   самостійно питання громадянства.

                           ВЕРХОВНА РАДА
450 — конституційний склад Верховної Ради
5 —     строк повноважень Верховної Ради
226 — мінімальна кількість депутатів, які повинні
            проголосувати за прийняття закону
300 — мінімальна кількість депутатів, які повинні
             проголосувати за прийняття конституційних законів
300 — мінімальна кількість народних депутатів, які
            повинні проголосувати за закон,щоб подолати вето
            Президента.
15 —   кількість днів, протягом яких Президент повинен
            підписати закон, прийнятий Верховною Радою, або
            повернути.
10 —   кількість днів, протягом яких Президент повинен
       підписати закон після подолання його вето   Верховною
       Радою.
30 — кількість днів коли ВР збирається на першу сесію,
           після офіційно отриманих результатів виборів.
150 — кількість депутатів, які можуть ініціювати
          позачергове засідання ВР
45 - кількість депутатів, що мають право на звернення до
       Конституційного Суду, щодо конституційності закону.
 10 — кількість днів, через які закон набуває чинності після
       офіційного оприлюднення, якщо іншого не 
        передбачено законом.

                     ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
5 — строк повноважень Президента України
5 — строк повноважень депутатів ВР, Генерального
прокурора
5 — строк повноважень депутатів органів місцевого самоврядування
35 — вік, з якого громадянин України може бути обраний Президентом
10 — строк проживання в Україні для кандидата в президенти
30 днів — термін, під час якого новообраний президент вступає на пост
5 — на протязі 5 днів після офіційно оголошених результатів вступає на посаду Президент, обраний на позачергових виборах

                              СУДОВА СИСТЕМА
3 — стаж роботи в галузі права, необхідний для
призначення судді суду загальної юрисдикції.
5— строк повноваження судді якого призначено вперше
9— строк повноважень судді Конституційного Суду України
10— строк проживання на Україні необхідний для обрання суддею
18— кількість суддів Конституційного Суду
25— мінімальний вік судді суду загальної юрисдикції
40— мінімальний вік судді Конституційного Суду
65— граничний вік судді
20— кількість членів Вищої Ради юстиції
20 - термін проживання в Україні для члена Конституційного Суду


                                ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
14 р. — часткова дієздатність,(особа має право здійснювати
дрібні побутові правочини малолітня особа.)
14-18 р. — неповна цивільна дієздатність,( особа має право розпоряджатися своїм заробітком, стипендією), неповнолітня особа.
18 р. — повна цивільна дієздатність, повнолітня особа.
1 р. — відсутність особи протягом року в місці постійного проживання, відсутність відомостей про неї підставою для визнання її безвісно відсутньою.
14 р. — вік, з якого припиняється опіка.
14-18 — вік, з якого встановлюється піклування.
5 — кількість черг спадкування.
3 р. — загальна позовна давність.
1 рік — спеціальна позовна давність.
5 р. — позовна давність що застосовується до вимог про
визнання правочину недійсним.
10 р. — позовна давність, що застосовується до вимог про
застосування наслідків нікчемного правочину.
70 р. — строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір для спадкоємців

                              ТРУДОВЕ ПРАВО
14,15,16 — вік вступу на роботу за різними умовами.
3 місяці — максимальна тривалість випробувального терміну
5 днів — строк видачі трудової книжки.
40 год. — максимальна тривалість робочого тижня.
36 — максимальна тривалість робочого тижня для
неповнолітніх віком від 16-18 р. та працівників зайнятих на шкідливих умовах.
24 — мінімальна тривалість робочого тижня для
неповнолітніх віком від 14-16 років.
14 — мінімальний вік прийому на роботу.
1міс.— тривалість випробування для робітників.
3 год. — відсутність на робочому місті без поважної
причини є підставою для звільнення.
31 день — тривалість відпустки для неповнолітніх.
14 днів — термін потрібний для попередження про
звільнення за власним бажанням.
З 22 годин - до 6 год. — робота в нічний час
6 місяців — після цього терміну безперервної роботи
працівник має право на відпустку повної тривалості

                           ПОЛІТИЧНІ ПРАВА
6 — мінімальний вік членів дитячої організації.
9 — максимальний вік членів дитячої організації, коли потрібна згода батьків.
14— мінімальний вік членства в молодіжній організації.
15— мінімальний вік засновників молодіжної організації.
18 — мінімальний вік засновників та членів партії.
Мінімальний вік виборців.
21 — мінімальний вік для кандидата в депутати Верховної Ради.
4 — мінімальний відсоток голосів які повинні отримати
партії у виборах до Верховної Ради.
3 млн. — мінімальна кількість виборців, які повинні
висловитись за проведення референдуму.
100 тис. — мінімальна кількість підписів, які потрібно
зібрати в області, для проведення референдуму за
народною ініціативою.
35 —максимальний вік члена молодіжної організації (14-35)

                      ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
50 — середньооблікова чисельність працюючих для малого підприємства.
250 осіб — велике підприємство
10 днів — строк необхідний для здійснення державної реєстрації суб'єктів господарювання.
7 років — строк повноважень Голови антимонопольного комітету

                                СІМЕЙНЕ ПРАВО
14 — вік, з якого неповнолітні самостійно вирішують питання проживання при розлученні батьків
18— шлюбний вік для дівчат.
18 — шлюбний вік для чоловіків.
16 — вік особи, якій за рішенням суду, може бути надано право на шлюб.
1 місяць — термін після спливу якого, органи РАГСу реєструють шлюб
10-14 років — вік, з якого враховується судом, бажання дитини при визначенні місця проживання в разі розлучення батьків.
1 місяць — термін, після спливу якого, органи РАГСу можуть розірвати шлюб, якщо подружжя не має дітей.
7 років — вік, по досягненню якого, дитина дає згоду на зміну свого прізвища.
14 років — вік, з якого неповнолітні діти можуть звернутися до суду для захисту своїх прав та інтересів.
2 місяці — термін,після спливу якого дитина покинута в може бути усиновлена.
21 р. — вік з якого дієздатна особа може бути усиновлювачем.
18 р. — мінімальна різниця у віці для усиновлювача повнолітньої особи.
14 р. — граничний вік малолітньої дитини над якою встановлюється опіка.
14-18 р. — вік неповнолітньої особи, над якою встановлюється піклування.
1 місяць — термін протягом якого дитина повинна бути зареєстрована.
45 років — максимальна різниця у віці між усиновлювачем та дитиною

                     КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
16— вік, з якого настає кримінальна відповідальність.
14— вік, з якого настає кримінальна відповідальність
за окремі злочини.
2 р.- 6 міс. — термін виправних робіт для повнолітніх.
1 р.-2 міс. — термін виправних робіт для неповнолітніх.
15-45 діб — термін арешту для неповнолітніх.
15 років — максимальний термін позбавлення волі
1 рік        — найменший термін позбавлення волі для неповнолітніх.
120 год. — максимальна тривалість громадських робіт для неповнолітніх.
500 — неоподаткованих мінімумів доходів громадян —
штраф для неповнолітніх
60-240 годин — тривалість громадських робіт
30-120 годин — тривалість громадських робіт для
неповнолітніх.
2 місяці — термін тримання під вартою під час досудового розслідування
4 місяці — максимальний термін тримання під вартою під час досудового розслідування

Немає коментарів:

Дописати коментар