Пам'ятки для роботи на уроці

Картинки по запросу пам'ятка для роботи на уроці історіїКартинки по запросу пам'ятка для роботи на уроці історіїКартинки по запросу робота з історичними джерелами на уроках історії

                                            

ПАМ'ЯТКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ІСТОРИЧНИХ ФАКТІВ, ПОДІЙ, ЯВИЩ.


ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ, ЯК ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА 
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНИЙ ДОКУМЕНТ?
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНУ ПОДІЮ?
ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНИХ ВИСТУПІВ ТА РУХІВ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙНИ 
ЯК ВИВЧАТИ РЕВОЛЮЦІЮ?
ХАРАКТЕРИСТИКА І ОЦІНКА ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИ
ЯК СКЛАСТИ ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ?
ОЦІНКА ІСТОРИЧНОГО ФАКТУ 
ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХІТЕКТУРНОЇ ПАМ'ЯТКИ 
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНУ КАРИКАТУРУ?
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНУ ФОТОГРАФІЮ?
ПОРІВНЯННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ТА ЯВИЩ
ЯК НАВЧИТИСЬ ВИЗНАЧАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ? 
ВИЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
ЯК ЗРОБИТИ ВИСНОВОК, УЗАГАЛЬНЮЮЧИ ФАКТИ?

                         СХЕМА АНАЛІЗУ ІСТОРИЧНИХ 

                              ФАКТІВ, ПОДІЙ, ЯВИЩ

        Історичний факт – першоцеглинка історичних знань. Він непотворний, як неповторні простір і час, де він протікає, оскільки вони перебувають у постійному русі.
         Історична подія – сукупність логічно завершених та обмежених у просторі й часі історичних фактів.
         Історичне явище – комплекс аналогічних історичних фактів або їх ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному просторі (території).
    Історичний процес – ланцюг взаємопов'язаних у часі й просторі причинно-наслідковими зв'язками історичних подій і явищ:
 • коли відбувалися чи проходили ці факти, події, явища чи процеси;
 • де вони проходили;
 • за яких історичних обставин вони проходили; які події пройшли напередодні;
 • який розвиток вони отримали надалі;
 • яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події;
 • яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони відображали;
 • який слід залишили ці факти, події чи процеси в історії регіону, країни чи світу;
 • випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій та які вони мали наслідки;
 • які альтернативи розвитку існували за тих історичних умов; а як би повелися Ви за таких умов?

  СХЕМА АНАЛІЗУ ПОДІЙ З ХРОНОЛОГІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ

 (ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПОДІЙ У ЧАСІ)

 • коли пройшли ці події, як довго вони тривали, в якій послідовності проходили;
 • на який період історії людства вони припадають;
 • як ця  подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами;
 • як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами вітчизняної та регіональної історії;
 • складання хронологічних чи синхроністичних простих чи складних таблиць.
 •  правильно займіть позицію біля карти (так, щоб не заступати природне освітлення карти);
 • запам'ятайте, що коли ви стоїте навпроти карти, наверху буде північ (південь – унизу), а зліва – захід (відповідно, справа – схід);
 • навчіться читати легенду карти – її умовні позначення. При всій різноманітності карт однотипні факти, події та явища – кордони та столиці, райони повстань, напрями головних ударів і місця битв тощо – зображуються на них схожими позначками;
 • зверніть увагу на написи, діаграми, таблиці, портрети, рисунки, які є на карті, і ви зрозумієте, що є резон у твердженні Карта – це державна шпаргалка;
 • працюючи з контурною картою, користуйтеся кольоровими олівцями, робіть умовні позначення;
 • на дрібномасштабних картах окремі позначки робіть цифрами, які включайте в умовні позначення, це впливатиме на естетику виконаної Вами роботи.
  
  Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації
 • читання мовчки або вголос;
 • виписування дат;
 • складання хронологічних таблиць;
 • робота з термінами, географічними назвами, висновками;
 • виписування імен історичних персоналій;
 • відбір історичних фактів для доведення окремих суджень;
 • формулювання  висновків  на основі прочитаних фрагментів тексту; конспектування;
 • складання плану чи тез.

Вміння висловлювати власну думку при обговоренні історичних питань, усне рецензування відповідей інших учнів· 
Уважно слухай відповідь товариша.· Бери участь в обговоренні, доповнюй, виправляй помилки, неточності.
· Дай оцінку, наскільки повною була відповідь; чи вірно викладено факти, чи була відповідь послідовною.

 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

 • Уважно   прочитайте  назву теми плану, текст параграфу.
 • Спробуйте засвоїти зміст матеріалу в цілому.
 • Відберіть тільки той текст, який висвітлює тему, за якою потрібно скласти план.
 • 3апишіть головні,  на Ваш погляд, думки тексту – це і будуть орієнтовні пункти Вашого плану.
 • Добре продумайте, сформулюйте й запишіть ці головні думки. Це буде простий план теми.
 • Якщо план складний, виділіть провідні (дві-три) ідеї та спробуйте перегрупувати матеріал таким чином, щоб він відповідав цим ідеям.
 • 3найдіть дані, які розкривають кожну з виділених вами головних ідей, і запишіть їх у вигляді підпунктів плану.
 • Перевірте, чи розкриває план тему, чи є у ньому своя логіка й завершеність, яка дозволить Вам краще засвоїти матеріал.
Пам'ятайте! Структурно план поділяється на вступ, основну частину та висновки.

Конспектування 
            
 •  Кілька разів прочитайте текст, постарайтеся засвоїти його зміст в цілому.
 • Розділіть текст на окремі блоки (відносно самостійні частини).
 • Зробіть аналіз кожної із частин, виділивши в ній головне.
 • Сформулюйте тези і випишіть вислови, які їх аргументують.
 • Запишіть основні положення та ідеї тексту або почутої інформації.

   Схема характеристики історичної особи
 • Історичні умови,  виклики та вплив оточуючого суспільного середовища на формування особистості історичної постаті. Особистісні якості історичного діяча та умови їх становлення та формування.
 • Цілі діяльності та можливості їх досягнення.
 • Якими засобами та шляхами досягається поставлена мета.
 • Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни чи світу.
 • У чому значення діяльності цієї особистості.
 • Яке Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного діяча?    

Немає коментарів:

Дописати коментар